Viklundsgården – en välbevarad minnesplats över tidigare generationers småjordbruk

Viklundsgården – en välbevarad minnesplats över tidigare generationers småjordbruk

På Holmön, i Norra Kvarken utanför Umeå, kan du kliva rakt in i den lokala historien. I det lilla skärgårdshemmanet Viklundsgården finns välbevarade spår av tidigare generationers slitsamma liv. Nyligen hotades gården att tömmas på alla föremål men har lyckligtvis kunnat räddas till eftervärlden. Holmöns båtmuseum har tagit ansvar för ett fortsatt varsamt bevarande och nu är förhoppningen att Viklundsgården åter ska fyllas av liv. 

Holmöbon Rickard Viklund lämnade ön 2014 och sedan dess har hans barndomshem mitt i byn stått tomt och tillbommat. Allt har lämnats orört, precis som om Rickard bara låst dörren och gått ut för sina dagliga sysslor eller en promenad runt i byn.

Rickard Viklund föddes 1930 och avled i januari 2021 på ett äldreboende på fastlandet. Viklundsgården hade byggts år 1920 av Rickards föräldrar, Karl Erik Wiklund och Klara Adelia (Adele), född Wikander, båda Holm­öbor. Rickard övertog hemgården 1975 och den kom att bli hans hem i mer än 80 år. Utan större bekvämligheter eller åthävor levde han där ett anspråkslöst liv, huvudsakligen baserat på självhushåll.

Efter sexårig folkskola försörjde Rickard Viklund sig som fiskare, skogsplanterare, bärplockare med mera. Ofta arbetade han i traktens bondehushåll och hjälpte laxfiskare som hade behov av extra arbetskraft. I gårdens ladugård och uthus finns redskap och verktyg prydligt upphängda och välbevarade, som en berättelse om hela 1900-talets skärgårdsliv.

Rickard Viklund saknade arvingar och hemmanet, med inventarier, tillföll efter hans död Allmänna arvsfonden. Innan gården kunde läggas ut till försäljning behövde den, enligt arvsfondens regler, tömmas på alla inventarier. 

 

Holmöbon Johan Nyberg fick sommaren 2021 ett oväntat uppdrag.

Ett viktigt möte i Byviken
En försommardag 2021 var Johan Nyberg, fritidsboende på Holmön, på väg ner till Byviken på sin packmoped för att möta släkt och vänner vid färjan. Då denna lagt till kom en person fram och frågade om Johan visste var Bastulönnvägen låg. Mannen pekade även på Johans packmoped och undrade om han kunde få hyra den.

– Efter en kort dialog slutade det med att mannen ville ha hjälp med att hitta till Bastulönnvägen, så jag skjutsade dit honom på mopeden, släppte av honom och åkte sedan därifrån, berättar Johan.

Mannen skulle ringa då han ville bli hämtad för dagen. Vad han hade för syfte med besöket ville han först inte berätta.

Efter en timme kom telefonsamtalet:
– Du måste komma hit, det finns så mycket gamla föremål här, bland annat båtar, berättade mannen.

Johan åkte dit, och mannen visade honom de välfyllda uthusbyggnaderna. 

En dold kulturskatt hotas
– Det var gamla bevarade föremål överallt, berättar Johan. Det var som ett välordnat museum av antika saker, fast i sin genuina miljö. Vi blev väldigt uppspelta av att se en sådan kulturskatt.

Mannen berättade nu om sitt ärende och att han var utsänd från en städfirma. Hans uppgift var att tömma gården på alla föremål inför en försäljning, men eftersom gården innehöll så många saker visste han inte riktigt hur det skulle gå till. Han frågade om Johan kunde hjälpa till – det behövdes någon med lokal kunskap för att få jobbet gjort.

– Jag skjutsade tillbaka honom till färjan, säger Johan. Väl hemma igen satte jag mig ner och samlade mina tankar, smått chockad över vad jag sett. 

– Alla saker i uthusen, de var så välorganiserade och blev ett tidsdokument över en svunnen tid. Miljön väcker massor av frågor – vilka har levt här och hur levde de? 

Viklundsgården, mitt i byn på Holmön, har stått övergiven sedan 2014.

Sökte stöd på båtmuseet
Johan Nyberg kände då att han behövde kompetent stöd i hur dödsboet skulle hanteras.  Risken var uppenbar – värdefulla föremål och en unikt välbevarad miljö skulle kunna splittras och kanske helt förstöras. Han tog kontakt med Holmöns båtmuseum, som sedan 1998 aktivt bevarat gamla skärgårdsmiljöer och föremål i kustregionen. Museets metod är att berätta om båtar, verktyg, fordon och mycket annat i ett kulturhistoriskt sammanhang, för att ge besökarna på museet en levande helhetsbild av gångna tiders skärgårdsliv. 

Museets grundare Åke Sandström lyssnade till Johans berättelse och museets styrelse tog sedan beslut om att ta kontakt med Allmänna arvsfonden. I ord och bilder beskrevs då vilket historiskt värde som finns i gården och hur exceptionellt välbevarad den är. Båtmuseets styrelse beslutade sig under hösten 2021 för att verka för att samlingarna i Viklundsgården i första hand dokumenteras och sedan i möjligaste mån även bevaras för eftervärlden, i sin ursprungliga miljö.

En oväntad möjlighet
– Allmänna arvsfonden ställde sig positiv till våra tankar om bevarande, berättar Fredrik Elgh, som är ordförande i Stiftelsen Holmöns båtmuseum och besökscentrum.

– Men de meddelade att vi inte genast kunde gå in och dokumentera miljön eller rädda utvalda föremål. Vi skulle nog vara tvungna att i så fall först köpa hela gården, vilket vi dock inte hade ekonomiska resurser att göra. Vi fick alltså tacka nej till detta köperbjudande.

Sedan kom en oväntad vändning: 

– Efter en tid fick vi det överraskande beskedet att båtmuseet kunde få hela gården som gåva. Plötsligt stod museet inför en rejäl utmaning: skulle vi ta ansvar för ett mindre småbruk, med byggnader och tillhörande markområden, för att rädda den unika miljön till eftervärlden? Efter moget övervägande bestämde vi oss för att tacka ja till erbjudandet, berättar Fredrik Elgh. Vi kände ansvar för att den välbevarade miljön inte skulle få förstöras. Under sommaren 2023 kom sedan beskedet från Allmänna Arvsfonden: Viklundsgården hade tillfallit Stiftelsen Holmöns båtmuseum och besökscentrum!

Början på en ny epok
Inför hösten 2023 fick Holmöns båtmuseum nycklarna som gav tillträde till byggnaderna. Nu pågår dokumentation och inspektion av bostaden och uthusen och under vintern kommer akuta reparationer att påbörjas. Förhoppningen är att gården ska kunna visas för allmänheten redan sommaren 2024. 

– Förutom att vi tänker visa och bevara gården för framtiden kommer bostadshuset göras tillgängligt för uthyrning, så att livet kan återuppstå på det gamla småbruket. Givetvis ska uthyrningen ske med stor omsorg om att miljön ska vårdas och bevaras, både inne i byggnaderna och utomhus. Rickard Viklunds hållbara livsstil kommer att genomsyra verksamheten och respekten för historien och den omgivande miljön är vår ledstjärna, säger Fredrik Elgh. 

– Vi hoppas kunna hälsa de första hyresgästerna välkomna under kommande sommar.

Stiftelsen Holmöns Båtmuseums styrelse träffas för första gången på gården sommaren 2023. Inför 2024 hoppas båtmuseet kunna välkomna hyresgäster som ger liv åt det lilla hemmanet.
Ingemar

Author url : go to url

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *