Sommarutställning 2020: SE LAVEN!

Se Laven!

I sommar visas på Holmöns båtmuseum Per Hanssons fotografier av djur och växter som han funnit under sina många expeditioner på Holmöarna. Utställningen består av två delar, dels 16 uppförstorade bilder av olika lavar, dels ett bildspel med över 300 foton i det intill liggande mediarummet Bio Byviken. Per Hansson är jägmästare med ett brinnande intresse för naturens artrikedom. Sedan några år är han och hans fru Martina bosatta på Holmön. Per har spenderat otaliga timmar i syfte att kartlägga Holmöarnas växt- och djurliv. Utställningens finaste bild är den av en arktisk lav, tidigare aldrig funnen i Sverige. Det är en lysande gul skorplav med det latinska namnet Candelariella arctica. Det är den som syns på utställningens affisch. Stort tack till Per för att vi får ta del av hans enastående arbete!