Konsten seglar in (2009)


Ensam, isolerad från familjen tillbringade säljägaren månader ute på havsisarna. Hur kunde drömmarna då se ut.
Annika Sandström, installation i båkens lanternin.

 
Folktro, manliga landskap och sopkvastar
Holmöns båtmuseum är en tacksam plats att arbeta konstnärligt med. Museets samlade objekt handlar lika mycket om människans kamp för överlevnad i ett kargt landskap som om mer existentiella frågor om döden, kärleken och Gud. Havet är den kraft som ständigt är närvarande och styr över både liv och död.


Havet med sin ständiga närvaro, både i sinnet och bortom klipporna, utgör en tyst överenskommelse för ölivet. Men vad händer egentligen under ytan? Vad säger fiskarna? Gerd Aurell, video entrérum.

 
Konsten seglar in
I sommarens utställning Konsten seglar in samverkar fem konstnärer från olika fält. Båtmuseets samlingar av nötta, nedslipade föremål i grova rum utgör i år scenografin i ett konstnärligt projekt där perfomance möter videoinstallation, sång och en säljägares fiktiva drömmar. Installationerna ger museets besökare en ny och annorlunda ingång till de samlade föremålen. Invanda förställningar om liv och död, om manligt och kvinnligt undersöks på olika sätt av de medverkande konstnärerna varav flera har erfarenhet från den internationella konstscenen och vars beröringspunkt är Umeå.

Folktro, gåtfulla väsen och tingens sång. Från gömslet under mjölkbåten ljuder de ensliga tonerna av Velvet Underground. Gerd Aurell, videoinstallation i 3D-teknik.

 
Utställarna
De medverkande konstnärerna är; Gerd Aurell som deltar både med film och rumslig installation. Mattias Olofsson, som under flera år arbetat med sitt alter-ego Stor-Stina i performance, foto och video, undersöker samspelet mellan landskap och den manliga kulturen.

I arkaiska landskap infogas samtida motiv utan hänsyn till tidslinjer. Mattias Olofsson, undersökningar av ett landskap.
Kajsa Sandström, dansare utbildad vid P.A.R.T.S. i Bryssel, har ingått i dansverk över hela Europa, senast i Frankrike med Kubilai Khan Investigations. Imri Sandström avslutade sina studier vid Umeå Konsthögskola våren 2008. Verksam i Malmö och arbetar framför allt med ljudverk. Tillsammans har de producerat en videoinstallation där den gamla kistvagnen utgör betraktelsecentrum. Annika Sandström, verksam vid Textilmejeriet i Röbäck, medverkar med två installationer.


Bärarns nystan – den utsattes förbund med naturens krafter. Imri Sandström och Kajsa Sandström, videoinstallation i sluphuset.

Sommarutställningen på Holmöns båtmuseum öppnar 21 juni kl 13 med perfomance av Imri Sandström och Kajsa Sandström. Utställningen är öppen varje dag till 23 augusti.


Drömstege vävd av björkspiror och färgade trasrep. Annika Sandström, installation i båkens lanternin.