Holmöns fiskebastur (2011)

Holmöskärgårdens fiskebastur
Under sommaren visar BmV en intressant utställning om ett för utomstående mindre känt drag i Holmöskärgårdens kulturarv – fiskebastun, läs nedan. I utställningen beskrivs ett restaureringsprojekt av fyra fiskebastur uppförda på Holmön, Ängesön och Grossgrund. Utställningen har iordningställts av Ulf Holmgren och Lena Tengnér som båda var involverade i projektet.


Lena Tengnér berättar om arbetet med att restaurera fyra fiskebastur.

Fiskebastun

”Fiskebastun är ett ålderdomligt inslag i Holmöarnas byggnadskultur. Med sin kvadratiska grundplan, ingång från gaveln, tork- och sovlavar samt in till sen tid skorstenslösa ”rösugn” företer den flera medeltida drag. Under självhushållets dagar hade bastun en vidsträckt användning. Utom för bad nyttjades den då man mältade korn och råg, torkade och rökte kött, torkade jakt och fiskeredskap, torkade korn, lin och hampa. I övriga Sverige kom bastun ur bruk som badstuga redan på 16-1700 talet.”

Ur: Holmöskärgårdens fiskebastur av Åke Sandström, Lena Tengnér m. fl. som beskriver innehållet i utställningen. Skriften finns till försäljning i museet.


Livet vid fiskebastun

”Ett radband av fiskestugor på holmöarnas västsida. Byabastur, gemensamt ägda och brukade av holmöborna i laxfiske, skärgårdsslåtter, timmerhuggning och vedfångst.
Fyra väggar, två britsar, en eldstad, ett bord och några enkla stolar, skrinet med patroner, ett fönster mot havet och en farstu till skydd mot väder och vind.
Ljusa majkvällars väntan på första laxen i behaglig frihet från föräldrars och husbondfolks vakande blickar, en tids vila inför slåttersäsongens värme, damm och insektsplåga. Gryningsväntan på sjöfågel. En kvällstimme med reparation av räfsor och lieorv. Filflaskan av trä, potatissäcken och dagsfärska abbarn.

Så kommer laxen från söder. Glittrande rikedom som kvitteras mot tobak, kaffe, sirap och salt. Färska och saltade laxsidor försvinner ned i handlarns slup för vidare transport till stadens borgare. Vädertecken, vindens växlingar, laxens vandringar och grannens fiskelycka diskuteras innan vänskap och gott samarbete beseglas med en sup.”

Text: Ulf Holmgren, som deltog i projektet att kartlägga holmöskärgårdens fiskebastur.


Täljhörna

Föreningen BmV invigde tillsammans med Kerstin Jacobsson en Täljhörna för barn och ungdom på museet. Förutom gåvor från Erling Jacobssons minne har även Umeå kommun och BmV bidragit till Täljhörnans förverkligande.


Täljhörnan har byggts av Thomas Distler och Peter Karbin.