Utställningar på besök

Utställningar på besök


Båtmuseets vänner anordnar vanligtvis tillfälliga sommarutställningar i båtmuseet, ofta med anknytning till Holmöarna eller museets samlingar.

Årets utställning


Tidigare utställningar


Intresserad av att ställa ut?


Intresserade konstnärer som önskar ställa ut i båtmuseet kan ta kontakt med någon i styrelsen för Båtmuseets Vänner.