Stiftelsen Holmöns Båtmuseum

Stiftelsen Holmöns båtmuseum


Stiftelsen Holmöns Båtmuseum och besökscentrum har till ändamål att:


  • Genom drift av ett båtmuseum förvalta den till stiftelsen överlämnade samlingen av gamla ortstypiska båtar och att hålla samlingen tillgänglig för allmänheten.

  • Informera besökare till Holmön om det rörliga friluftslivet och om sevärdheter och aktiviteter inom natur- och kulturområdet på ön.

  • Dokumentera och sprida kännedom om gångna tiders levnadsvillkor och kultur på Holmön.

  • Dokumentera och sprida kännedom om Holmöns och kustbygdens kontakter och kulturella gemenskap med kustbygderna på den finska sidan av Kvarken.

  • I övrigt medverka till utveckling och marknadsföring av Holmöarna såsom en resurs och ett besöksmål för kultur och naturturism.

AKTUELL STYRELSE, FÖR STIFTELSEN HOLMÖNS BÅTMUSEUM OCH BESÖKSCENTRUMSTIFTELSENS STYRELSE:
Alexandra Andersson Ellis (suppleant)
Ann-Kristin (Anki) Rådal (ordförande)
Elenor Nordström
Fredrik Elgh
Ingemar Larsson
Joar Sandström (kassör)
Maria Brännström
Ulf Viklund (suppleant)
Åke Sandström * (sekreterare)

* Ledamotskapet för stiftelsebildaren Åke Sandström är personligt och gäller under dennes livstid.

STIFTELSENS REVISOR:
Bo-Gunnar Pettersson, Västergatan 17, 931 62 Skellefteå 0910-77 58 09,
070-688 20 32 bo.gunnar.pettersson@bredband.net