Stiftelsen Holmöns Båtmuseum

Stiftelsen Holmöns båtmuseum


Stiftelsen Holmöns Båtmuseum och besökscentrum har till ändamål att:


  • Genom drift av ett båtmuseum förvalta den till stiftelsen överlämnade samlingen av gamla ortstypiska båtar och att hålla samlingen tillgänglig för allmänheten.

  • Informera besökare till Holmön om det rörliga friluftslivet och om sevärdheter och aktiviteter inom natur- och kulturområdet på ön.

  • Dokumentera och sprida kännedom om gångna tiders levnadsvillkor och kultur på Holmön.

  • Dokumentera och sprida kännedom om Holmöns och kustbygdens kontakter och kulturella gemenskap med kustbygderna på den finska sidan av Kvarken.

  • I övrigt medverka till utveckling och marknadsföring av Holmöarna såsom en resurs och ett besöksmål för kultur och naturturism.

Styrelsen


Stiftelsens ledamöter, en från vardera Länsstyrelsen och Umeå kommun, därtill tre från Föreningen Båtmuseets vänner, Holmön/Umeå. Ledamotskapet för stiftelsebildaren Åke Sandström är personligt och gäller under dennes livstid.


STIFTELSENS STYRELSE:
Maria Brännström
Fredrik Elgh
Ingemar Larsson
Elenor Nordström
Ann-Kristin (Anki) Rådal (ordförande)
Joar Sandström (kassör)
Åke Sandström (sekreterare)
Ulf Viklund (suppleant)
Alexandra Andersson Ellis (suppleant)

STIFTELSENS REVISOR:
Bo-Gunnar Pettersson, Västergatan 17, 931 62 Skellefteå 0910-77 58 09,
070-688 20 32 bo.gunnar.pettersson@bredband.net