Sommarutställningar

2024: »Händelser i Stillheten«, Marie Isaksson (emalj) och Hjalmar Åberg (trä)

Marie och Hjalmar hade residens på Stora Fjäderägg två veckor i slutet av september 2023 och utställningen är inspirerad av, och delvis tillkommen under, vistelsen på skäret.

Så här beskriver konstnärerna med egna ord sina vistelser på Stora Fjäderägg:

Att tillbringa en tid på okänd plats är spännande och intressant. Stora Fjäderägg var helt nytt för mig. Där fanns ett lugn och mycket att utforska. Under mina två veckor där fanns tid till reflektion, tid för arbete och att uppleva vacker miljö. Till min del av utställningen på Holmöns båtmuseum har jag utgått från skisser, egna texter och minnen från vistelsen. Jag ville ta vara på att jag inte hade varit där förut. Inte tänka ut innan vad jag ville göra. Låta ön komma till mig. Mina bilder handlar om det jag upplevt, sett och hittat på vandringar på ön. Stort och smått, sådant som gjort avtryck och fastnat. Stålplåt är mitt material. Plåten blir till etsade tryckplåtar för grafik och som underlag till objekt i emalj. Jag jobbar i min atelje´ på gården i Västergötland söder om Trollhättan 100 mil från Holmön och Stora Fjäderägg. Marie Isaksson

Två veckor bortom samhällets ständiga brus och timmar och minuter smälter samman och upplevelsen av att tid är något linjärt suddas sakta ut, det finns bara nu. Med endast ett fåtal skärande handverktyg i min packning bosatte jag mig på Stora Fjäderägg. Inget material, ingen utstakad plan, bara en tillit till att ön skulle ge mig allt jag behövde. På mina dagliga promenader höll jag ögon och öron öppna på jakt efter material och inspiration, både längs de karga strandkanterna men också i mitt inre. Det resulterade i en serie skulpturer där jag försökt samskapa tillsammans med naturen och elementen. Jag har försökt förstärka och lyfta fram något som jag tyckte mig förnimma i materialet, ön och hos mig själv. Hjalmar Åberg, träskärare, slöjdmunk och möbelsnickare.

Magnus Fribergs kameramotiv rör sig bland svampar och Helena Laukkanens konst har sin grund i naturens färger.

2023: »Hållplats 22«, Helena Laukkanen och Magnus Friberg

Konstnärerna Helena Laukkanen och Magnus Friberg ställde under sommaren 2023 ut tillsammans och utställningens titel var »Hållplats 22«.

Kort om konstnärerna:
Helena Laukkanen har gått på Konsthögskolan vid Umeå universitet och är numera verksam i Uppsala. I september 2022 bodde hon två veckor på Stora Fjäderägg, som en av båtmuseets residenter. Där arbetade Helena med sitt projekt »Herbarium«, som resulterade i ett åttiotal målningar.

Under sin vistelse på skäret kom Helena i kontakt med ornitologen och fotografen Magnus Friberg som samtidigt vistades på Stora Fjäderäggs fågelstation. Av en händelse visade det sig att både Friberg och Laukkanen har ett gemensamt intresse: svampar.

Resultatet av deras samarbete lockade många besökare till båtmuseet under sommarmånaderna 2023.

Vid vernissagen i juni 2022 medverkade de båda utställarna, närmast hörnet på bilden: Catja Tonberg och Åsa Engman (sittande).

2022: »Från mitt köksfönster« / »Över Kvarken. På vågorna till dig«

Åsa Engman har från sitt köksfönster på Holmön under fem års tid fotograferat allt som rör sig vid fågelmatningen alldeles utanför. Några hundra kilo fågelmat bjuder Åsa på varje år och nästan hundra olika arter av fåglar och däggdjur har genom åren lockats dit. Av alla tusentals bilder Åsa tagit, så gjorde hon till utställningen ett urval med fyrtio. På vernissagen berättade Åsa om sina iakttagelser av djurens personligheter och egenheter.

Catja Tonberg, med rötter i Österbotten, tog examen från Umeå konsthögskola våren 2022. Hösten 2021 hade hon två veckors residens på Stora Fjäderägg. Verket hade spelats in där på ön som Catja själv beskriver som ”ön som ligger mitt i den kropp av vatten som utgör gränsen mellan Östra och Västra Kvarken, mitt emellan Västerbotten och Österbotten och himlavalvet”.

Videon föreställde ett av ringmärkarnas uppsatta fågelnät som böljade likt vågor i vinden. Meditativt att betrakta tills den lilla kungsfågeln fastnade i nätet. Då uppstod ett orosmoment och man kunde ana ett samband mellan den snärjda fågeln och videons ljudillustration som var en intervju med Catjas egen farmor i Österbotten. Farmodern hade levt sitt liv i en tid då det inte fanns mycket utrymme för egna livsdrömmar eller eget självförverkligande.

Ön Stora Fjäderägg inspirerade 2021 års sommarutställare. Här ett verk av Karin Olsén-Öberg.

2021: »Inspiration från Stora Fjäderägg«

Karin Olsén-Öberg, bildkonstnär från Nordingrå, och Mari Kretz, ljud- och videokonstnär med bas i Malmö, visade verk som de fått inspiration till under sina två veckors residens på Stora Fjäderägg i slutet av september 2020. Karin visade måleri, grafik och olika objekt. Hon hade vävt samman olika perspektiv och uttryck i sina verk. Himlen, havet, stenarna, det som växer och frodas. Karin har tidigare vistats mycket på Holmögadd och hon såg både likheter och olikheter mellan de två karga öarna längst ut i havsbandet med det oändliga havet och himlen som en kupa. Det lilla och det stora möttes. Mari hade gjort inspelningar med avancerad utrustning bland annat högst upp i fyrtornet när ett oväder med stormbyar drog in över ön. Det var ljudet av fyrtrappan som skakade, svängningar i järnet och i fyrlampan som var i konstant rörelse under ovädrets timmar. Vissa av ljuden var av sådan art som vår hörsel knappt kan uppfatta. Verket avslutades med ljudet av stilla vågor som bröt mot stranden.
Den arktiska laven ”Candelariella arctica” visades i bild på museet, och hade då aldrig tidigare uppmärksammats här i Sverige.

2020: ”Se Laven!”

Det var Per Hanssons fotografier av djur och växter som fyllde utställningsrummen, sommaren 2020. Bilderna hade kommit till efter hans många expeditioner på Holmöarna. Utställningen bestod dels av 16 uppförstorade bilder av olika lavar, dels ett bildspel med mer än 300 foton. En höjdpunkt var hans bild av en arktisk lav, tidigare aldrig funnen i Sverige. Det är en lysande gul skorplav med det latinska namnet ”Candelariella arctica”.
Ann-Mari Simonssons verk i keramik presenterades sida vid sida med kenneth Peterssons träskulpturer. Allt skapat med samma tema som grundton – vi måste värna om den biologiska mångfalden i havet!

2019: ”Under ytan”

Båtmuseets sommarutställning 2019 hade havet som tema. Konstnärerna Ann-Mari Simonsson och Kenneth Petersson tolkade i keramik respektive trä marina motiv. Båda med en stor dos kreativitet och en skarp blick för livet under havsytan och en kärlek till biologisk mångfald. Båtmuseets utställningsrum fylldes av fantasieggande former och fantastiska färger. Det blev ett landskap som fick tankarna att både flyga i höjden och dyka på djupet.

Utställningen med vrak och strandfynd lockad många att ta del av den dramatiska historia som bland annat förmedlades av kartan med de många förlisningarna runt Holmöarna.

2018: ”Vrak och strandfynd”

Det genomgående temat i 2018 års sommarutställning var de skepp som har tvingats till havets botten. Holmöarnas luriga kobbar och grund har ställt till det för många sjöfarare genom åren, vilket också utställningens karta över förlisningar runt Holmöarna kunde vittna om.
Utställningen lyfte fram det som museet har i sina egna samlingar på temat vrak och fynd längs stränderna. I utställningen fanns även en interaktiv del i form av en nutida strand, där alla besökare kunde bidra med det de själva hittat nära havet.

Helena Wikströms bilder – både rörliga och mer stilla, visade vatten ur många olika perspektiv.

2017: »Moving Water / Helena Wikström”

Genom video, foto och installationer gjorde konstnären Helena Wikström nedslag i Holmöns båtmuseum under sommaren 2017. Då visades lekfulla poetiska bilder av ett ständigt föränderligt hav som vi åskådare aldrig slutar fascineras över. Men det var också vardagssituationer som utspelade – som den gamle mannen, kämpande med att tömma sin båt full av vatten. Även själva ljudet av vattnet blev då påtagligt och tillförde en ny dimension till de andra båtarna i museet.
Det var inte bara en utställning, 2016, utan även en kurs på båtmuseet, under ledning av Annika Sandström. Deltagarna fick då lära sig slå rep av tygremsor.

2016: ”Upprepat”

Sommarutställningens tema 2016 var rep och repslageri. Rep av rötter och hampa, olika redskap för repslageri samt handgjorda nät från museets samlingar visades tillsammans med nygjorda rep av tygremsor, tagel och papper. Rep slagna av olika material har traditionellt använts för olika ändamål. Exempelvis flyter rep av rötter och har därför används i fisket med ena-noten. Rep av tagel tar inte åt sig fukt och blir därmed inte styva av väta på vintern. De användes bland annat till hästtömmar. I samband med invigningen fick besökarna prova på dragkamp med ett rep slaget av tygremsor. Det som är svagt i sig blir starkt när det tvinnas samman till ett rep.

Sommaren 2015 återupplivades traditionen med täckgillen – att samlas runt täckbågen och gemensamt ”sticka”, det vill säga att genom lagren av tyg och vadd sy ett täcke.

2015: ”Täcke, tyg och mangel”

Den textilutställning som visades i båtmuseet under sommaren 2015 hade en stark relation till hantverkstraditionen på Holmön. Samtidigt anknöt den till en japansk textil tradition. Det var även aktiviteter i utställningen, då Holmöbor samlades för att tillverka täcken.
Mia Malvaniemi dansade och Eero Paalanen spelade bas i Båken, som avslutning när sommarutställningen 2014 invigdes. De tre verken representerar här de tre deltagande konstnärerna från Österbotten: Jyrki Portin, Janika Norrgård-Löfqvist och Seppo Kalliokoski.


2014: ”Konsten seglar in”

Under kulturhuvudstadsåret i Umeå bjöds tre konstnärer från finländska Österbotten in till båtmuseet, för sommarutställning. Jyrki Portin, Janika Norrgård-Löfqvist och Seppo Kalliokoski. Museets innergård förvandlades till en skulpturpark och i Båken framförde dansaren och koreografen Mia Malviniemi verket ”Dans på udden – spår i klippan” till den musik basisten Eero Paalanen komponerat.
Holmöns historia kunde levandegöras på båtmuseet, sommaren 2013. Allt tack vara fyrmästare Rutqvists bilder, från förra århundradet. Här en dokumentation från fyren på Stora Fjäderägg.

2013: ”Holmön för 100 år sedan”

Sommaren 2013 visades fyrmästare C.M. Rutqvists 100 år gamla glasplåtar, med motiv från Holmön. Ett öliv som fallit i glömska kunde väckas till liv igen.
En kollektiv grupp av textilhantverkare visade 2012 upp arbeten som inspirerats av Holmöns långa hantverkstradition. Till vänster ses fragment av den så kallade Holmöväven, ur Västerbottens museums samlingar.

2012: ”Holmön, fem färger – fem årstider”

2012 anordnades en utställning med alster, där utställningsgruppen på olika vägar blivit inspirerade av Holmövävens mönster och färgkombinationer. Under sommaren arrangerades även stickcaféer på museet, en täljkurs för barn samt ett föredrag med Helena Jern, textilansvarig vid Österbottens museum i Vasa. Åhörare fick då veta mer om flerfärgsvirkning och flerfärgsstickning i österbottnisk tradition.
Lena Tengnér och Ulf Holmlund presenterade ett kulturhistoriskt restaureringsprojekt, där skärgårdens fiskebastur fått nytt liv.

2011: ”Holmöns fiskebastur”

Under sommaren 2011 visade Båtmuseets Vänner en utställning om ett för utomstående mindre känt drag i Holmöskärgårdens kulturarv – fiskebastun. I utställningen beskrevs ett restaureringsprojekt av fyra fiskebastur uppförda på Holmön, Ängesön och Grossgrund. Utställningen hade iordningställts av Lena Tengnér och Ulf Holmgren.

Sol Moréns video ”Navigation” från Stora Fjäderägg visades på museet, sommaren 2010.

2010: ”Navigation

Det var dels Sol Moréns video ”Navigation” med originalmusik av Jonas Holmberg. Videon spelades in på Stora Fjäderägg sommaren 2009 och skapades med tanke på Holmön, båtmuseet och alla släckta fyrar.
Gunilla Sambergs verk ”Spelplats Holmön – Playground Territory”, sommaren 2010.

2010: ”Playground Territory”

Dels visade Gunilla Samberg verket ”Spelplats Holmön – Playground Territory”. Verket bestod av fyra målningar och en installation. Det gestaltade kriget som ett schackspel. Gunillas egna ord: ”Ett människoliv är kort – i evighetens perspektiv bara som en blinkning”.

Det var fem konstnärer som samverkade vid sommarutställningen 2009. Överst, till vänster: Kajsa Sandströms och Imri Sandströms videoinstallation. Överst till höger: installation av Gerd Aurell. Nederst, till vänster: Mattias Olofsson, foto, video och till höger: en av Annika Sandströms installationer.

2009: ”Konsten seglar in”

Sommarutställningen 2009 var en samverkan mellan fem konstnärer från olika fält. Båtmuseets samlingar av nötta, nedslipade föremål i grova rum utgjorde scenografin i ett konstnärligt projekt där performance mötte videoinstallation, sång och en säljägares fiktiva drömmar. Invanda förställningar om liv och död, om manligt och kvinnligt undersöktes på olika sätt av de medverkande konstnärerna, varav flera hade erfarenhet från den internationella konstscenen och vars beröringspunkt var Umeå. De medverkande konstnärerna var Gerd Aurell (film och rumslig installation), Mattias Olofsson (foto och video), dansaren Kajsa Sandström och konstnären Imri Sandström med en gemensam videoinstallation samt konstnären och konsthantverkaren Annika Sandström (två installationer).
Akvarell av Thomas Distler, från sommarutställningen 2008.

2008: ”Båtar i färg”

Båtbyggaren och konstnären Thomas Distler från Kassjö, Umeå, ställde 2008 ut en serie berättande akvareller, där han fångade det karakteristiska och poetiska hos de bastanta atlantiska bruksbåtarna. Han hade vandrat runt i hamnkvarter och längs stränder på den atlantiska ön Gran Canaria och fascinerats av den färgprakt som präglar det folkliga båtbyggeriet där. I anslutning till utställningen ”Båtar i färg” presenterade Båtmuseets Vänner en serie vykort, som dels var resultatet av en work-shop i fotografisk dokumentation av båtmuseet och dess samlingar. Dels var det unika isbilder från Holmön på 1940-talet, av fotografen Bertil Ekholtz, Umeå.
Karta över ”Holmö Bys Inägor” – ”Afvmätta och storskiftade år 1796 av Abr. Lindahl”.

2007 ”Laga skifte på Holmön fyller 100 år”

Sommaren 2007 berättade vackra kartor en bortglömd historia. Då var det jämnt 100 år sedan laga skiftet genomfördes på Holmön. I en åskådlig utställning visades hur denna jordbruksreform kom att påverka den ännu 1907 oskiftade byn och dess kulturlandskap.

Det innebar en omvälvande förändring av livet på ön, då cirka en tredjedel av byns bondehushåll tilldelades helt nya gårdsplatser. Den koncentration av ägorna som skiftet medförde innebar en splittring av den ålderdomliga bystrukturen och fick säkert också stor inverkan på det sociala livet på ön.

Sommarutställningens praktföremål var en förstoring av kommissionslantmätare Tycko Bergmans karta över alla ägorna till Holmö by från 1903–04. Genom denna vackert kolorerade karta kunde besökarna följa det noggranna och intrikata arbetet med att klassificera och fördela jord. Till skillnad mot byamännens renritade skifteskarta, som av tradition förvarades i byakistan, var den som visades på utställningen en arbetskarta full av anteckningar, retuscheringar och suddningar av gårdsgränser.