Om oss

Eldsjälarna gör det möjligt

Kan visa kulturarv – tack vare ideella krafter

Sedan starten 1998 drivs Holmöns båtmuseum med ideella krafter. Våra samlingar och aktiviteter berättar om kustkulturen och människornas liv vid Norra Kvarken. Här kan du ta del av öns stolta båtbyggartraditioner, det forna vardagslivet och Holmöarnas mäktiga kulturhistoria och natur.

I december 2021 beslutade Unescos kommitté för tryggande av det immateriella kulturarvet att uppta den nordiska klinkbåtstraditionen på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Det här roliga beslutet innebär ett synliggörande av och kunskapsspridning om den levande traditionen att bygga båtar i klinkteknik, något som är basen för vårt båtmuseum på Holmön.

En mer än tusenårig tradition

Att bygga båtar i klinkteknik är en tradition inom nordisk skeppsbyggnad som kan spåras tillbaka till vikingatiden. Den här speciella tekniken innebär att de brädor, bord, som utgör båtens skrov, sätts samman överlappande. I norra Kvarken där Holmön är belägen har man hållit fast vid den här tekniken genom århundradena och på museet kan vi se den i fälbåtar, skötbåtar, enabåtar, isjullar med flera farkoster.

Stiftelsen Holmöns båtmuseum och besökscentrum

Stiftelse med viktigt uppdrag

Stiftelsen Holmöns båtmuseum och besökscentrum bildades i samband med museets tillkomst för att driva och förvalta detta och med museet som bas sprida kunskap om Holmöns kulturhistoria och traditioner.

Stiftelsens ändamål

1. Genom drift av ett båtmuseum förvalta den till stiftelsen överlämnade samlingen av gamla ortstypiska båtar och att hålla samlingen tillgänglig för allmänheten.

2. Informera besökare till Holmön om det rörliga friluftslivet och om sevärdheter och aktiviteter inom natur- och kulturområdet på ön.

3. Dokumentera och sprida kännedom om gångna tiders levnadsvillkor och kultur på Holmön.

4. Dokumentera och sprida kännedom om Holmöns och kustbygdens kontakter och kulturella gemenskap med kustbygderna på den finska sidan av Kvarken.

5. I övrigt medverka till utveckling och marknadsföring av Holmöarna såsom en resurs och ett besöksmål för kultur och naturturism.

Aktuell styrelse för Stiftelsen Holmöns båtmuseum och besökscentrum

Fredrik Elgh (ordförande)

Elenor Nordström (sekreterare)

Joar Sandström (kassör)

Alexandra Andersson Ellis (ledamot)

Ingemar Larsson (ledamot)

Maria Brännström (ledamot)

Åke Sandström* (ledamot)

Christer Larsson (suppleant)

Tomas Staafjord (suppleant)

* Ledamotskapet för stiftelsebildaren Åke Sandström är personligt och gäller under dennes livstid.

Revisor: Ulf Holmgren

Båtmuseets Vänner

Föreningen Båtmuseets Vänner är en stödförening till Holmöns båtmuseum. Förutom att hjälpa till med museets säsongsöppnande och höststängning ordnar föreningens medlemmar kurser, utställningar, bildvisningar och fester.

Vad innebär ett medlemskap i Båtmuseets Vänner?

Du kan delta i museets skötsel och möta likasinnade – vill du vara aktiv kan du delta i arbetsdagarna vår och höst, då vi under trevliga former sköter om museet. Där träffar du likasinnade, som gillar museet, platsen och havet.

Den som deltar i det praktiska arbetet kring museet erbjuds att bo gratis på museet, eller i Kråkstugan, museets fiskebastu på den närliggande ön Stora Fjäderägg.

Bli medlem!

Föreningen är till för dig som gillar träbåtar och gedigna kusttraditoner! Du har säkert besökt det vackra båtmuseet, vandrat upp genom årstidernas rum och sett, läst om och känt på det gamla ö-livet, strosat mellan husen och blickat ut över havet. Visst blir man berörd!

Medlemsavgiften är 100 kr per person och år. För en hel familj kostar det 150 kr. Föreningens Postgiro är 71 18 73-0. Glöm inte att uppge namn, adress, telefon och email!

Välkommen som båtmuseets vän!

Aktuell styrelse för Båtmuseets Vänner:

Agneta Fries (ordförande)

Kenneth Petersson (vice ordförande)

Annika Sandström (sekreterare)

Joar Sandström (adjungerad kassör)

Therese Holmström (ledamot)

Vera Lynöe (ledamot)

Linus Ryderfors (ledamot)

Johanna Bergh-Drott (ledamot)

Kontaktperson: Agneta Fries, e-post: agneta.fries@umea.se