Om museet

Om Holmöns båtmuseum


Holmöns båtmuseum byggdes vintern 1995–96 och invigdes sommaren 1998. Här sätts de gamla bruksbåtarna och deras byggnadsmetoder i centrum. Men museets målsättning är bredare än så, för här berättas också om det mångsidiga samspelet mellan traktens skiftande skärgårdsnatur och dess användare.


Rik kulturhistoria som inspirerar


KRUMVÄXTA ÄMNEN
På Holmön byggdes båtarna länge ur olika krumväxta ämnen, ofta hämtade direkt ur skogen. I brist på tjära användes sältran. Men med motorns intåg kom de gamla båttyperna allt mer ur bruk. På de kvarvarande båtarna sågades på 1950- och 60-talen akterstävens spets bort för att ersättas av en gavel för utombordsmotorn.

BORTGLÖMDA BÅTAR
I lyckliga fall drogs någon äldre osågad båt in i en bod och glömdes bort. Oftare övergavs de vid en strand eller bakom ett uthus. Varje vår fördes några av dessa båtar till byns valborgsmässoeld.

RÄDDNINGEN
När endast ett fåtal inhemska båtar återstod oförändrade, insåg man vilket stort kulturhistoriskt värde som höll på att gå förlorat. Öns sista bruksbåtar av gammalt snitt räddades därför undan förgängelsen. Målsättningen var, att åtminstone en båt av varje ursprunglig typ skulle sparas. I en privat ladugård uppe i byn förvarades länge de båtar som senare skulle bli kärnan i det nya båtmuseet i Byviken.

POSTRODDEN
Helgen efter midsommar varje år ordnas Postrodden med allmogebåtar som ror och seglas på den historiska vattenvägen mellan Holmön och Björkö i Finland.

400 BÅTAR
I museet visas en komplett utrustad båtbyggarverkstad som har tillhört Oskar Gustavsson, Holmön, som byggde över 400 båtar. Dessutom finns i museet ett nutida båtbyggeri där kunskapen om det ålderdomliga byggnadssättet förs vidare. Därigenom har en unik och obruten tradition kunnat fortleva på Holmön.

 

Prisbelönt Arkitektur och utställningHolmöns prisbelönta båtmuseum är ritat av arkitekt Olle Forsgren. Utställningarna i båthusen och båken byggs upp kring båtarna och årstiderna men beskriver även livet på ön i ett helhetsperspektiv. Byggnaderna hör därför också till utställningen! Med sitt traditionella byggnadssätt ger husen exempel på öns byggnadskultur. Läs en intervju med arkitekten Olle Forsgren.

Båtmuseet är beläget på Båtskäret på norra Holmön. Platsen är omgiven av vatten, i väster och norr ligger västra Kvarken och i öster ligger Byviken.

PRIS FÖR ARKITEKTUR

Holmöns båtmuseum tilldelades 1998 pris för arkitektur (Olle Forsgren), samt för utställningar och formgivning (Åke Sandström och Henry Forssell).

ÅRETS PROJEKT 1998

Holmöns båtmuseum blev 1998 Årets projekt inom FFNS Arkitekter, då ett av Nordens största arkitektföretag.

Ur juryns prismotiveringen:
” … En för platsen ganska stor byggnad har brutits ned i delar som kommunicerar. Dessa relaterar till den befintliga bebyggelsen i skala, material och färg. Härigenom förstärks platsens karaktär. Den långsträckta byggnaden följer terrängen och skapar ett spännande uterum med tornbyggnaden högst upp som en båk… ”

UMESPIRAN

År 1998 tilldelades museet Umespiran av Föreningen för byggnadskultur i Umeå.

Ur juryns prismotiveringen:
” … Byggnadskropparna vandrar upp mot sluttningen och lockar besökaren att följa med på en tjärdoftande upptäcksfärd i det forna kustfiskets vardag, från iseka till skötbåt, med båtbyggeri, redskap, jaktvapen m.m… ”