Traditionellt båtbygge på museet

 

Under två intensiva veckor har nio kursdeltagare jobbat med att hålla traditionerna vid liv. En Roslagseka och två Holmöjullar har vuxit fram och delvis färdigställts under kursen på Holmöns båtmuseum

Under ledning av Thomas Distler och Egil Sandström har de byggt träbåtar i klinkteknik och lärt sig att hitta det rätta materialet ute i skogen på Holmön.

Klinkbåten byggs enligt en nordisk skeppsbyggnadstradition och tekniken har mycket djupa rötter. Med konstruktion i klink menas att borden i skrovet överlappar varandra och att de fogats samman längs den överlappande kanten (den så kallade lanningen).

Klinktekniken används i dag framförallt när det gäller byggnation av mindre båtar som ekor, snipor och jullar. Den nordiska klinktekniken har nu nominerats till Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Besked om huruvida klinkbåtstraditionerna kommer att tas med på denna hedrande, globala lista beräknas komma i slutet av 2021.

Kursen hölls mellan 27 juli och 7 augusti 2020 på Holmöns båtmuseum. Arrangörer var museet tillsammans med Västerbottens läns hemslöjdsförening.