Museets klinkbyggda träbåtar – del av kulturarv

Klinkbyggda båtar i båtbyggarens verkstad, Holmöns båtmuseum – nu en del av Unescos globala kulturarv.

Glädjen är stor på Holmöns båtmuseum! Unesco har lyft upp den nordiska klinkbåtstraditionen som ett kulturarv. När denna hantverksteknik nu har skrivits in på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv, så får en lång tradition av båtbyggande ett efterlängtat erkännande. Beslutet är resultatet av en gemensam nominering från samtliga nordiska länder.
– Det är kul och uppmuntrande att klinkbåten får denna uppmärksamhet, säger Joar Sandström som är föreståndare vid Holmöns båtmuseum.
– Vid båtmuseet genomför vi återkommande kurser i att bygga träbåtar i klinkteknik och våra utställningsrum är fyllda med exempel på de träbåtsmodeller som varit i bruk i våra farvatten. Det är viktigt att traditionella hantverkstraditioner inte glöms bort och att nya båtbyggare kan lära av de gamla.
NORDISKT SAMARBETE
– Nomineringen är ett fint exempel på nordiskt samarbete mellan ideella organisationer och klinkbåtstraditionen är verkligen ett levande immateriellt kulturarv i dess fulla bemärkelse. Kulturarvet förenar människor över gränser i dåtid, nutid och framtid, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter i ett pressmeddelande från Regeringskansliet. Beslutet att uppta klinkbåtstraditionen på listan över mänsklighetens immateriella kulturarv fattades av Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet, den 14 december 2021.
HANTVERK SEDAN JÄRNÅLDERN

Att bygga träbåtar i en teknik av överlappande bordplankor, så kallad klinkteknik, är en tradition som har funnits på Holmöarna i flera hundra år och ända sedan vikingatiden i vår nordliga del av världen. Båtarna i båtmuseets samlingar visar i sin konstruktion hur båtar har byggts ända sedan järnåldern. De har exempelvis täljda bord med granrötter och långsamväxande granslanor i inredet, årfästen av fornnordisk typ  (så kallade håar) formade ur tallgrenar. Vid Holmöns båtmuseum finns dessutom landets enda bevarade råsegel av samma typ som på vikingatiden.

Lär dig mer om klinkteknik för båtbyggnad.

Läs om den klinkbyggda Holmöslupen.