Bengt Bäckström (1948–2019) – eldsjälen som tände gnistan

Det blir aldrig riktigt mörkt, denna vackra sommarnatt 1992. Två män sitter och dricker vin på en farstubro i den del av byn som kallas Myrorna, mitt på Holmön.

Bengt Bäckström och Åke Sandström njuter av stillheten och ser solen sakta gå upp över skogen i öster. Deras samtal blir så intressant att ingen har en tanke på att gå och lägga sig. De pratar om de runt 30 gamla träbåtar från ön, som ligger upplagda i gårdens stora ladugård. Den slitna byggnaden har under 1980-talet blivit ett slags museum, med namnet »Båtladan«. Nu börjar ladan bli trång och är dessutom otät. Om kulturskatten inte ska förstöras måste det till akuta och omfattande insatser. Då ställer Bengt den avgörande frågan:

– Åke, är du med på att vi bildar en arbetsgrupp för att bygga ett helt nytt museum?

Den vision som föddes denna sommarnatt på Holmön handlade om att från grunden bygga upp ett permanent kustkulturmuseum, där öarnas historia kunde göras tillgänglig och de gamla båtarna bevaras för framtiden.

Bengt Bäckström, som då satt med i styrelsen för Holmöns hembygdsförening, hade en plan och fick snabbt med sig både båtbevararen Åke Sandström och hembygdsföreningens ordförande Erling Jacobsson. De tre bildade sedan en tät kärntrupp i projektet.

MILJONSTÖD

Trion lyckades under de kommande åren samla ihop runt fyra miljoner kronor – som privatpersoner! Detta blev den ekonomiska grunden för att kunna fälla timmer på Holmöarna, såga stockarna till virke på byasågen och uppföra de mäktiga byggnader som blev första etappen i Holmöns båtmuseum och besökscentrum.

Läkaren och tidigare veterinären Bengt Bäckström var den som tände gnistan och som, med sin sociala kompetens och stora kontaktnät, lyckades väcka entusiasmen hos fler personer. Allt för att kunna genomföra projektet.

– Utan Bengt hade det aldrig blivit ett så fint och stort båtmuseum som det nu blev, säger Åke Sandström, som i dag är den ende kvarvarande grundaren från den trio som drog igång det hela.

Erling Jacobsson, som även var verksam som länsarbetsdirektör, gick ur tiden i december 2009 och Bengt Bäckström avled i november 2019.

– Jag har många ljusa minnen av hur både Bengt och Erling bidrog med sina olika kompetenser, så att vi gemensamt kunde genomföra museibygget, säger Åke Sandström.

MÅNGA VIKTIGA INSATSER

Efter Bengt Bäckströms bortgång berättar Birgitta Fritzdotter i en minnestext om honom som en ovanligt brett kulturintresserad person med god sångröst, som gärna förgyllde fester och högtidsdagar med tal och sånger. Hon beskriver också hans djupa engagemang i de frågor som berörde Holmön:

»Bengt med sin goda utbildning, rörliga intellekt, okonventionell och påhittig, fann vägar in i såväl byråkrati som i berördas hjärtan och fick till stånd lösningar som hade varit svåra för många andra.«

En viktig insats i skapandet av Holmöns båtmuseum var att hitta de arkitekter, som sedan fick tävla om att rita museet.

– Bengt var orädd och tog kontakt med de allra bästa arkitekterna i regionen, berättar Åke Sandström.

Valet föll på arkitekten Olle Forsgren, Skellefteå, som året efter båtmuseets invigning 1998 tillträdde som stadsarkitekt i Umeå kommun.

Läs mer om Olle Forsgren och museets arkitektur

– Bengt Bäckströms insatser för Holmön och det långsiktiga projektet Holmöns båtmuseum går inte att överskatta, säger Åke Sandström.

– Bengt hade ett fint sätt att vinna folks hjärtan, som nog också bidrog till att jag svarade ja där på farstubron i ljusa sommarnatten 1992.

– Hans leende och entusiasm fick mig att förtränga alla praktiska hinder och svårigheter som stod i kö och väntade på oss i arbetet för det båtmuseum vi drömde om.

______________________

Till vänster på bilden nedan – Bengt Bäckströms leende och vinnande sätt öppnade många dörrar. På den undre bilden är han i en bistrare roll – som kyrkoherden Olaus Petri Niurenius, född 1580. Det var Niurenius som införde byabön på Holmön 1621, därav hans medverkan i Holmöspelet, som uppsattes 1991, 1992 och 1994 – samtliga år med Bengt Bäckström som Niurenius.

Stora bilden till höger nedan visar det första spadtaget för bygget av Holmöns båtmuseum och besökscentrum, sommaren 1995. Västerbottens läns landshövding Görel Bohlin håller i spaden och längst till höger står en nöjd Bengt Bäckström. Med mikrofonen assisterar Erling Jacobsson och i bakgrunden, med dragspelet vid sina fötter, syns den tredje av båtmuseets grundare: Åke Sandström.