Bygg träbåt! 27–31 juli, 3–7 aug 2020

Thomas Distler kommer att leda sommarens kurs på museet. FOTO: MIKAEL RUTBERG

Kom och var med när två Holmöbåtar tar form! Bekanta dig med de skarpslipade verktygen, doften av båtbyggeri och de beprövade metoderna, som fortfarande används i detta traditionella hantverk. Under ledning av de erfarna båtbyggarna Thomas Distler och Egil Sandström får du under tio dagar ta del av genuin hantverkskunskap och själv träna båtbyggnad praktiskt. 

Västerbottens läns hemslöjdsförening
och Holmöns båtmuseum bjuder in till kurs

Kursen hålls här på Holmöns båtmuseum och miljön bjuder alltså på både djup och bred kulturhistoria. Vårt museum, som invigdes 1998, hålls levande tack vara många ideella krafter. Våra omfattande samlingar berättar om kustlivet under mer än 600 år. Runt om kurslokalen kan du inspireras av tusentals föremål och mängder av båtar, som även utgör en faktabank för dig som är med på kursen.

Du kommer att få lära dig att bygga båtar i klinkteknik, vilket är en nordisk skeppsbyggnadstradition med mycket djupa rötter. Med konstruktion i klink menas att borden i skrovet överlappar varandra och att de fogats samman längs den överlappande kanten (den så kallade lanningen). Klinktekniken används i dag framförallt när det gäller byggnation av mindre båtar som ekor, snipor och jullar. Den nordiska klinktekniken har nu nominerats till Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Besked om huruvida klinkbåtstraditionerna kommer att tas med på denna hedrande, globala lista beräknas komma i slutet av 2021.

FAKTA OM KURSEN

Båtbyggnadskursen riktar sig till dig som redan har en viss vana av trä – kanske tack vare någon av hemslöjdsföreningens kurser eller genom andra erfarenheter.

Det blir fokus på hantering av verktygen vid olika moment. Ledarna håller kortare teoripass för att bredda din förståelse för klink-båtens konstruktion och användning. Du kommer också få följa med ut i skogen för att leta och titta på lämpligt båtbyggnadsmaterial. Två båtbyggen kommer att vara igång samtidigt, i olika stadier av processen: en eka och en holmöjulle. En båt är ett stort projekt så vi kommer inte hinna färdigställa någon båt, från början till slut, under denna kurs men vi får en inblick i olika stadier av processerna. Kursledarna håller med verktyg och material för alla deltagare.

Senaste anmälningsdag: 31 maj.

Läs mer om kursen och anmäl dig här.

Nedan ser du båtbyggaren och Umeåbon Thomas Distler, som är huvudledare för kursen samt Holmöbon Egil Sandström, som också är båtbyggare och medverkar som kursledare.