ARKITEKTUR FÖR KUSTKULTUR

De röda gavlarna smälter harmoniskt in bland Byvikens båthus och bodar. Men det handlar faktiskt inte om gamla uthus, som alltid stått på platsen. I stället är de relativt nybyggda faluröda fasaderna den ödmjuka och vänliga framsidan på ett av Sveriges största och finaste museer för kustkultur. 

Holmöns båtmuseum byggdes vintern 1995–1996 och invigdes sommaren 1998. På tomten hade det fram till dess inte funnits några byggnader alls, bara en illa placerad soptipp.

Projektet var fantastiskt på mer än ett sätt. Dels innebar det att en enorm kulturskatt kunde räddas och bevaras för framtiden – främst en stor mängd båtar byggda och brukade i farvattnen runt Holmöarna. Dels förnyades den västerbottniska museitraditionen med de kulturhistoriskt väl förankrade byggnaderna, som nu elegant klättrar upp i sluttningen från hamnområdet.

HELHETSTÄNK
– Det var naturligtvis en utmaning att få en så stor byggnad att smälta in bland gamla sjöbodar och skjul, säger båtmuseets arkitekt, Olle Forsgren.

– Mitt grepp blev att dela upp utrymmena i ett antal mindre, hoplänkade byggnader. Museets entré ligger nära vägen för att fånga besökare, och de bakomliggande utställningsbyggnaderna klättrar upp mot krönet där Båken står.

– Museigården är medvetet formad som en del av utställningarna och samtidigt en naturlig och vindskyddad samlingsplats för fika och evenemang, berättar Olle Forsgren, som 2014 flyttade in i den gamla skolbyggnaden mitt i byn och blev åretruntboende på Holmön.

PRISAD ARKITEKTUR
I mitten av 1990-talet var han verksam vid arkitektkontoret FFNS i Skellefteå och hans tävlingsbidrag segrade när båtmuseet skulle skapas. När Holmöns båtmuseum invigdes, 1998, utsågs det till årets projekt inom FFNS Arkitekter, som då var ett av Nordens största arkitektföretag med fler än 500 medarbetare på ett 20-tal orter.

Även Föreningen Byggnadskultur i Umeå prisade 1998 arkitekturen med utmärkelsen »Umespiran« och motiverade det bland annat så här: » … Byggnadskropparna vandrar upp mot sluttningen och lockar besökaren att följa med på en tjärdoftande upptäcksfärd i det forna kustfiskets vardag, från iseka till skötbåt, med båtbyggeri, redskap, jaktvapen m. m.«

SUPERLOKAL PRODUKTION
Och det omfattande byggnadsverket, med åtta utställningsrum, är verkligen lokalproducerat i ordets mest genuina mening. Hela trästommen är byggd av virke som sågats i byasågen, bara några kilometer från båtmuseet – från träd som också vuxit på Holmöarna.

Arkitekten Olle Forsgren har också inspirerats av den flerhundraåriga, lokala byggtraditionen när han ritat museet:

– Utställningarna omges av de oisolerade byggnaderna med sina grova brädgolv, väggar och tak som byggts upp i traditionell byggnadsteknik. Rundtimmer, sågade brädor och byggdetaljer återspeglar interiörerna i Holmöns ålderdomliga ladugårdar och sjöbodar och ger på så sätt en tidstypisk inramning till utställningsföremålen, säger Olle Forsgren.

– Båken, med sin stora invändiga takhöjd, hämtar däremot sitt formspråk från de stora sjömärken, så kallade båkar, som finns på många platser runt Bottenvikskusten. Närmast står en sådan båk i Ratan.

TIDIG KÄRLEK
Olle Forsgren lärde sig älska stränderna, klipporna och skogsdungarna runt Byviken redan som liten pojke, då han besökte sin farmor och farfar, som byggde stuga på Holmön redan tidigt på 1940-talet. I dag njuter Olle, tillsammans med sin fru Karin, somrarna där i stugan – ett stenkast från båtmuseet.

Nu kan han knalla uppför sluttningen och med stolthet titta upp i taket på den mäktiga Båken. Där konstaterar han att de riggade säljaktsbåtarna, med segel upp mot 14 meters höjd, gott och väl får plats och kan visas precis så som de en gång användes av säljägare och vinterfiskare.

Allt för att du, som besökare i båtmuseet, lätt ska kunna drömma dig ut över de dramatiska isarna på Norra Kvarken och Bottenviken.