Basutställning

I åtminstone 600 år har det funnits bofast befolkning på Holmön. Tillgången på säl och strömming samt lättingärdade naturbeten för djur och boskap gjorde att många familjer kunde livnära sig året om. Jordbruket sköttes till stor del av kvinnor och barn, medan männen färdades från ön i säljakt, fiske och handel.

På Holmön, med många mil av kust och skärgård, har människan alltid varit beroende av utskärgårdens näringar. I utställningen på Holmöns båtmuseum skildras slitet i fiskebåtarna, jakten på säl och det hårda livet för familjen att bärga livhanken med hjälp av litet jordbruk. Liksom båtbyggeri, där de mest kända typerna av bruksbåtar är skötbåten, enabåten och den särpräglade jullen och sälfärdsbåten, fälbåten. De hemmabyggda båtarnas ålderdomliga drag, linjerna, byggnadssättet, de breda bordens infästning i bakstammen kan ha fortlevt sedan vikingatidens skeppsbyggnadssätt.

Fälbåten är en för Kvarkenområdet särskilt karakteristisk båttyp. Lämpligheten vid säljakt ute bland drivisen om vårvintrarna var orsaken till att den överlevt fram till våra dagar. Utställningen om livet på Holmön i en svunnen tid visas permanent på Holmöns båtmuseum varje dag sommaren igenom.

Holmöns båtmuseum består av ett antal hopbyggda rum. Utställningen är naturligt uppdelad i de vackra träbyggnaderna så att när du vandrar igenom museet kommer du att stöta på viktiga delar av Holmöns historia och verksamheter. I entrédelen beskrivs Holmöns minst 600-åriga historia. I nästa rum får du en praktisk inblick i det viktiga båtbyggeriet som var en förutsättning för fiske och kommunikation.

Utställningen fortsätter sedan in i höstens och sommarens rum där fisket under de olika årstiderna beskrivs och där vi får se ett flertal olika båttyper och all nödvändig utrustning.

Från det sista rummet i den här delen av utställningen tar vi oss ut på gårdstunet och promenerar över till Båken, en magnifik byggnad som minner om forna tiders markeringar för sjöfarande. Det stora utställningsrummet är ägnat vinterfisket och här finns bland mycket annat både flera fälbåtar och ett unikt och urgammalt råsegel.

»Båken, med sin stora invändiga takhöjd, hämtar sitt formspråk från de stora sjömärken, så kallade båkar, som finns på många platser runt Bottenvikskusten.« Så förklarar båtmuseets arkitekt Olle Forsgren byggnadens form.