Aktuell kurs

Här presenterar vi båtmuseets kursverksamhet. Vi återkommer med information inför kommande kurs på museet.

Kurser

Vi håller hantverket vid liv

Ett av syftena med Holmöns båtmuseum är att visa upp gamla tiders traditioner och fiskekultur. Mycket av det som behövdes fick man skapa själv utifrån tekniker och kunnande som traderats från generation till generation. Vid båtmuseet vill vi hålla de gamla praktiska traditionerna vid liv. De har gjort att vi i stort sett årligen håller kurser i praktisk hantverkstradition av olika slag. Genom åren har vi haft mycket för händer i form av olika typer av slöjd, täljning, båtbyggeri, repslageri med mera. Alltid välbesökta och väldigt roligt har vi!

Tidigare kurser

Juni 2022: klinkbygge i teori och praktik

Båtmuseets grundare Åke Sandström höll, tillsammans med båtbyggaren Thomas Distler, ett seminarium om den klinkbyggda träbåten. Dagen därpå höll Thomas en öppen båtbyggarverkstad på museet.

Juli 2021: täljkurs med Markus Pettersson

Trähantverket – en viktig del av båtmuseets själ. I juli 2021 anordnades en täljkurs på båtmuseet, under ledning av slöjdaren Markus Pettersson. Engagerade deltagare högg och täljde. Arrangör var Båtmuseets Vänner.

Juli/aug 2020: båtbyggnad, klinkteknik

Sofia Aurell och Hannes Lundberg var sommaren 2020 ungdomsstipendiater vid museets båtbyggnadskurs. Kursen var ett inspirerande samarbete mellan Västerbottens Läns Hemslöjdsförening och Holmöns båtmuseum, med bidrag till stipendiet från Ulf K Nordensons Stiftelse för Hantverk i Trä. Handledare under kursen var Egil Sandström och Thomas Distler.