Kurser och aktiviteter (2015)

Sommaren 2015 planeras Täljdagar.
Temat för dagarna är: Gör en egen sagobåt tillsammans med Ulrika Roslund Svensson och infaller under Holmöveckan. Den 21-22/7 för barn från 6 år. Den 23-24/7 för barn från 11 år. Lördag 25/7 blir det vernissage för de som önskar.
För anmälan och information – ring båtmuseet 090 55 220 när det har öppnat för säsongen!