Tjärdalsprojekt

Bygga en tjärdal och bränna tjära på Holmön? Projektet är ännu bara i idéstadiet. Skulle du/ni vara intresserade hjälpa till eller veta mer, kontakta Tomas Staafjord: staafjord@me.com