Grattis till visfestivalen, 25 år

Grattis, säger vi på båtmuseet i sommar till våra kära grannar: Visfestival Holmön, som fyller 25 år!

Som en hyllning visar vi några bilder ur festivalens långa historia. Du hittar skärmarna med foton i en byggnad till höger om »Båken« på museiområdet. Fotografer är Lena Sparr och Per Lundholm och bildsamlingen ställdes samman av båtmuseets Åke Sandström, till visfestivalens tioårsjubileum 2004.

festivalens hemsida kan du läsa:

»Visfestival Holmön kom till genom att Visans vänner i Umeå (Visum), hösten 1993 kontaktades av Umeå Fritid med en förfrågan om vi ville vara med i ett samarbete för att starta en visfestival på ön.

Vi tackade ja till detta erbjudande, och en arbetsgrupp bestående av Aarne Lindqvist Sparr, Stefan Kinell och Ingegerd Söderström från Visum och Hans-Erik Bergström och Kjell Thelberg från Umeå Fritid höll i planeringen detta första år.

Den första festivalen genomfördes 6-8 augusti 1994. Då var festivalen förlagd till första helgen i augusti, d v s lördag och söndag. Sedan 1996 ligger festivalen alltid sista helgen i juli och med tyngdpunkt på fredag och lördag.«

»Holmön har en lång tradition av folklig musik, och särskilt då visor. Visor av andlig karaktär sjöngs och odlades troget, inte minst i den så kallade byabönen, en mötesform med rötter i tidigt 1600-tal. Traditionen med byaböner pågick ända till mitten av 1960-talet.

Visor har också skrivits om livet på öarna. ”En Holmöfiskares dödsfärd”, ”Harjakt på Laxbådagrund”, ”Skeppet Glances förlisning” och ”Balladen om den vilsegångne pojken” är några av de visor skrivna på Holmön som berättar om vardagslivet och händelser kring och på öarna.

Om vistraditionen på Holmön kan den intresserade läsa i häftet ”Om Holmö by en visa vill jag tralla …” 30 visor och 16 låtar från Holmön sammanställda av Åke Sandström och Staffan Lundmark

Vishäftet kan du köpa i Holmöns båtmuseums butik.

Datum för 2019 års visfestival är 25–28 juli och platsen är Holmögården, ett stenkast från museet.

www.visfestivalen.nu