Båtmuseet deltog i Postrodden

Leve kustkulturen och allmogebåtarna!

Från Holmöns båtmuseum deltog vi med bemanning till postroddsbåten Kråkan och museets stolthet Holmöslupen seglade med som följebåt. Det var lördag 29 juni som 2019 års postrodd genomfördes, och det blev en lite blåsig men trivsam färd mellan Byviken på Holmön och Björköby på Björkö i Finland.

Årets resa över Kvarken gick ovanligt snabbt, tack vare den goda vinden i seglen (upp mot 8–9 sekundmeter) – det blev alltså betydligt mera segla än ro i år. Den 36 sjömil (cirka 60 kilometer) långa sträckan mellan Holmön och Björkö i Finland brukar ta i snitt upp mot 8–9 timmmar och rekordet lär vara 3 timmar och 17 minuter. Den här gången färdades vår tappra besättning på Kråkan i 6 timmar och 13 minuter och på bilden ser du dem, tillsammans med Slupens besättning, lyckligt framme i Finland: Maria, Petter, Josefin, Fredrik, Lisa, Sara, Joar och Gunnar. Vid årets rodd deltog totalt 15 båtar (3 svenska och 12 finska).

KORTA FAKTA

Postrodden är en hyllning till gamla tiders kustkultur och genomförs med traditionella träbåtar – sex meter långa, öppna skötbåtar med två årpar och två sprisegel.

Denna återupplivade rodd mellan Holmön i Sverige och Björkö i Finland har arrangerats sedan 1982 och under åren har runt 85 olika båtar och fler än 1 200 roddare deltagit.

År 2002 kom 48 båtar till start, vilket är det hittills högsta antalet.

Syftet med att återuppliva denna historiska transportväg mellan Björkö och Holmön är att värna om allmogekulturen, befrämja samarbetet i Kvarkenregionen och att hedra minnet av Björkö- och Holmöbornas skyldigheter att under århundraden föra resanden och post över Kvarken.